forskning i Kinesiologi

Danske Kinesiologer arbejder for at øge den faglige viden om kinesiologi. Derfor deltager flere medlemmer  i forskningsprojekter enten som deltagere eller sparringspartnere.

RAPPORTER OM KINESIOLOGI

Bachelorprojekt om Indlærings-kinesiologi.

Der er evidens for, at indlærings-kinesiologi virker, men flere lærere, der anvender metoden, har følt sig lidt latterliggjort eller har fået deres metodefrihed begrænset, fortæller Lotte Sieg i sit bachelorprojekt.

Lotte Sieg har en fortid som fysioterapeut og kinesiolog, og hun undrer sig over, at indlærings-kinesiologi ikke bruges mere i folkeskolen som metode til inkludering, fortæller hun i sit professionsbachelorprojekt fra Læreruddannelsen i Skive ved Via UC.

For at læse mere om dette spændende projekt – klik HER  

Projekt Døgnrytme

En kinesiologisk metode der støtter kroppen til at vende tilbage i en normal døgnrytme og reducere generne i forbindelse med nattevagter.

Projektet er lavet af kinesiologistuderende Anne Mette Jensen, Varde i 2013.  Anne Mette Jensen er færdiguddannet Kinesiolog. Se artikel

Se bilag 1   –   Se bilag 2   –   Se bilag 3    – Se bilag 4   –   Se bilag 5 

Andersson, Margit: Kinesiologi i Pædagogisk Sammenhæng: Lær at lære. Projekt i Daginstitutionen Gl. Viborgvej Svenstrup. 2000-2001.

Christoffersen, Torben: Forsøg i indlæringskinesiologi, St. Andst Efterskole. Specialpædagogik. Nr. 6 p. 512, 1989

Langgaard, Ellen: Kinesiologi – et pædagogisk forsøg i Hirtshals kommune i 2 specialklasser. Rapport 1991.

DANSKE FORSKNINGSPROJEKTER

Hesselholdt, Svend R. & Goldschmidt, Annemarie: Pædagogisk Kinesiologi og overvindelse af (læse)vanskeligheder. 1989.   Kan lånes på flere biblioteker – klik her

Serup, E: Kinesiologisk diagnostik af mastitis. Dansk Veterinær Tidsskr. 8, pp. 351-355, 1999. Klik her for at hente PDF-fil.

Sieverts, Emmy M.: Effektmåling af kinesiologi som pædagogisk metode. Psykologisk Pædagogisk Tidsskrift, februar 2004.

Forskningsgruppe vedr. Alternativ Behandling(KUFAB) på Københavns Universitet:

ARTIKLER MM

Internationale forskningsprojekter

Fra Oxford University 2014: The accuracy and precision of kinesiology-style manual muscle testing klik her

Se projektet her

På denne hjemmeside findes mange forskningsartikler om kinesiologi klik her

Der publiceres jævnligt artikler på Facebook klik her

Om komplementær behandling generelt

Alternativ behandling – Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2021 – klik her

Rapport om komplementær behandling i Danmark 2007. Udbudsanalysen om komplementær og alternativ behandling i Danmark, som mange af Danske Kinesiologers medlemmer deltog i, kan hentes her:

Rapport om komplementær behandling i Danmark (åbnes som pdf-fil)

Bilag til rapport om komplementær behandling i Danmark (åbnes som pdf-fil)

Øvrige artikler af kinesiologer om kinesiologi:

Er sandheden en elefant – af Marianne Kirkskov

Pædagogisk Kinesiologi – Det giver lys i pæren – fra Folkeskolen.dk

Kinesiologi gjorde kål på Candida-svampen – af Birgit Søes Rasmussen /NATURLIGVIS

Lidt om kroniske smerter – Hendes Verden nr. 5/2008

Miraklernes tid er forbi – af kinesiolog og dyrlæge Ellen Serup

Trivselsproblemer hos børn – af DK-Kinesiolog Ulla Balle Laursen

Indlærings-kinesiologi virker – fra Folkeskolen.dk