pure hand to create is a major feature of richardmillereplica watches. supply cheap https://patekphilippe.to. this is actually backed up feasible and complicated benefits replica rolex forum endlessly strengthen outstanding the watchmaking arena society. online store offers best swiss https://www.youngsexdoll.com/ with cheap prices. welcome to our reallydiamond shop.

Forskning i kinesiologi

Danske Kinesiologer arbejder for at øge den faglige viden om kinesiologi. Derfor er foreningen repræsenteret i forskellige forskningfora og flere medlemmer deltager i forskningsprojekter enten som deltagere eller sparringspartnere.

VIFAB Forskningsforum 

Danske Kinesiologer er med i VIFABs forskningsnetværk Forskningsforum for danske alternative behandlerorganisationer. Formålet er, at netværket skal være et forum for ideer, inspiration og vidensdeling om forskning i alternativ behandling.
Netværket mødes til foredrag, debat og orientering om forskning samt gensidig information om forskningsrelaterede tiltag fra organisationerne. Møderne afholdes ca. tre gange årligt.

Deltagerne i Forskningsforummet er repræsentanter fra organisationerne. Danske Kinesiologer deltager med to repræsentanter, der vælges på landsgeneralforsamlingen.

Se Helle Lønroths oplæg fra Forskningsforum – klik her


RAPPORTER OM KINESIOLOGI.

Bachelorprojekt om Indlærings-kinesiologi.

26-lotte-sieg-jpg

Der er evidens for, at indlærings-kinesiologi virker, men flere lærere, der anvender metoden, har følt sig lidt latterliggjort eller har fået deres metodefrihed begrænset,             fortæller Lotte Sieg i sit bachelorprojekt.

Lotte Sieg har en fortid som fysioterapeut og kinesiolog, og hun undrer sig over, at indlærings-kinesiologi ikke bruges mere i folkeskolen som metode til inkludering, fortæller hun i sit professionsbachelorprojekt fra Læreruddannelsen i Skive ved Via UC.

For at læse mere om dette spændende projekt – klik HER  

Projekt Døgnrytme

En kinesiologisk metode der støtter kroppen til at vende tilbage i en normal døgnrytme og reducere generne i forbindelse med nattevagter.

Projektet er lavet af kinesiologistuderende Anne Mette Jensen, Varde i 2013.  Anne Mette Jensen er nu færdiguddannet og Kinesiolog SA (Sundhedsautoriseret anerkendt)

Se artikel

Se bilag 1   –   Se bilag 2   –   Se bilag 3    – Se bilag 4   –   Se bilag 5 


Andersson, Margit: Kinesiologi i Pædagogisk Sammenhæng: Lær at lære. Projekt i Daginstitutionen Gl. Viborgvej Svenstrup. 2000-2001.


Christoffersen, Torben: Forsøg i indlæringskinesiologi, St. Andst Efterskole. Specialpædagogik. Nr. 6 p. 512, 1989


Langgaard, Ellen: Kinesiologi – et pædagogisk forsøg i Hirtshals kommune i 2 specialklasser. Rapport 1991.


 

Danske Forskningsprojekter

Goldschmidt, Annemarie: Beskrivelse af Pædagogisk Kinesiologiske behandlingsforløb. Casestudie til beskrivelse af Pædagogisk Kinesiologi som metode til sundhedsfremme og forebyggelse af stress-relaterede lidelser. Rapport 2008.  Hvis du er interesseret i at vide mere om dette projekt er du velkommen til at kontakte Annemarie Goldschmidt – Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole – tlf. 2578 5636 – mail: info@kinesiologiuddannelse.dk


Goldschmidt, Annemarie: Klienters/brugeres erfaringer med kinesiologisk test og afbalancering (behandling). Forskningsrapport med Dataindsamling 1997-2002 af studerende ved Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole.
Hvis du er interesseret i at vide mere om dette projekt er du velkommen til at kontakte Annemarie Goldschmidt – Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole – tlf. 2578 5636 – mail: info@kinesiologiuddannelse.dk

Hesselholdt, Svend R. & Goldschmidt, Annemarie: Pædagogisk Kinesiologi og overvindelse af (læse)vanskeligheder. 1989.   Kan lånes på flere biblioteker – klik her

Serup, E: Kinesiologisk diagnostik af mastitis. Dansk Veterinær Tidsskr. 8, pp. 351-355, 1999.                               Klik her for at hente PDF-fil.

Sieverts, Emmy M.: Effektmåling af kinesiologi som pædagogisk metode. Psykologisk Pædagogisk Tidsskrift, februar 2004.

Forskningsgruppe vedr. Alternativ Behandling(KUFAB) på Københavns Universitet:
http://kufab.ku.dk/


 

Artikler mm

Danske artikler fra www.srab.dk:

Kinesiologi som behandlingsform – klik her

Kinesiologi til behandling af stress – klik her

Internationale forskningsprojekter

http://www.icakusa.com/research

http://www.kinesiology.net/research.asp

http://jdr.sagepub.com/content/84/11/1066

Om komplementær behandling generelt

Alternativ behandling – Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2017 – klik her

Rapport om komplementær behandling i Danmark

Udbudsanalysen om komplementær og alternativ behandling i Danmark, som mange af Danske Kinesiologers medlemmer deltog i, kan hentes her:

Rapport om komplementær behandling i Danmark (åbnes som pdf-fil)

Bilag til rapport om komplementær behandling i Danmark (åbnes som pdf-fil)

Øvrige artikler af kinesiologer om kinesiologi:

Er sandheden en elefant – af Marianne Kirkskov

Pædagogisk Kinesiologi – Det giver lys i pæren – fra Folekskolen.dk

Kinesiologi gjorde kål på Candida-svampen – af Birgit Søes Rasmussen /NATURLIGVIS

Lidt om kroniske smerter – Hendes Verden nr. 5/2008

Miraklernes tid er forbi – af kinesiolog og dyrlæge Ellen Serup

Trivselsproblemer hos børn – af DK-Kinesiolog Ulla Balle Laursen

Indlærings-kinesiologi virker – fra Folkeskolen.dk