Medlemsinformation

Danske Kinesiologer er en branche-organisation for kinesiologer, kinesiologi-studerende og personer med interesse for kinesiologi.

Foreningens formål er at:

  • repræsentere medlemmerne i faglige spørgsmål og varetage de enkelte medlemmers interesser og rettigheder
  • udbrede kendskab til mulighederne i kinesiologi
  • godkende kinesiologiske uddannelser
  • sørge for at medlemmerne løbende vedligeholder og opdaterer deres faglige viden
  • vedtage etiske regler
  • være samlet kommunikationsorgan for de professionelle medlemmer
  • varetage og administrere lov om Brancheadministreret Registreringsordning for Alternative Behandlere (RAB).*

Foreningen udgiver medlemsbladet Muskeltrykket, hvori du kan læse artikler om kinesiologi, følge livet i foreningen, og se hvor og hvornår der er foredrag, temadage, workshops, kurser og andet.

Medlemsskab

Som medlem af Danske Kinesiologer får du adskillige fordele.

Blandt andet bliver du som kinesiolog dækket af en kollektiv ansvarsforsikring (gælder for gruppe 3, 4 og 5 medlemmer) og opdateret om kurser, ny faglig viden og andre kinesiologers arbejde gennem medlemsbladet Muskelttrykket, der udsendes 4 gange årligt. Herudover udsendes information pr. e-mail efter behov.

Der er forskellige former for medlemskab alt efter om du er uddannet kinesiolog, studerende eller støttemedlem.

* Danske Kinesiologer er godkendt af Sundhedsstyrelsen til at varetage og administrere lov nr. 351 af 19. maj 2004 om Brancheadministreret Registreringsordning for Alternative Behandlere.