Medlemmer af Danske Kinesiologers Etiske Råd:

Efter generalforsamlingen i 2019 består Etisk Råd af følgende medlemmer:

formand Solveig Rasmussen, tlf. 7542 2416  –  E.-mail: kinesiologi.billum@gmail.com

næstformand Lisbeth Sørensen

Helle Lyngholm

Susanne Rud

Zidsel Rosing