medlemmer af DANSKE KINESIOLOGERS etisk råd

Efter generalforsamlingen i 2023 består Etisk Råd af følgende medlemmer: