Uddannelsesmodel

Uddannelsen lever op til styresignalerne fra SKAT og Styrelsen for Patientsikkerhed, såfremt du ønsker at blive momsfritaget og registreret som alternativ behandler (RAB)

Sådan bliver du DK-Kinesiolog®.

Uddannelsen til DK-Kinesiolog® består af 400 (80+320)* kinesiologi-timer, 50 timer praktik samt en obligatorisk basispakke på 422 timer, som giver dig ret til den beskyttede titel: DK-Kinesiolog ®.

*80 timer dækker over kurset Touch for Health/Kropsafbalancering.

*170 timer vælger du blandt de kurser, der er markeret med gult i kursuskataloget

*150 timer vælger du blandet de kurser, der er markeret med grønt, gult eller rødt i kursuskataloget

Den obligatoriske basispakke dækker over anatomi, fysiologi, sygdomslære, psykologi, orientering om andre alternative behandlingsformer, klinikdrift og førstehjælp. Disse fag kan tages som e-learning med fysisk tilstedeværelseseksamen eller som fysisk holdundervisning med fysisk tilstedeværelseseksamen eller som en kombination af de to undervisningsformer. Dispensation kan opnås, såfremt basispakken eller dele heraf allerede er erhvervet andetsteds.  

Du kan ansøge om momsfritagelse hos SKAT efter 250 kinesiologitimer samt basispakke, og du kan som gruppe 3 og 4 medlem af Danske Kinesiologer søge om at blive RAB registreret (registreret alternativ behandler).  

Kinesiologi-timerne kan tages på et eller flere undervisningssteder. Der udbydes løbende kurser på forskellige uddannelsessteder.

Se kursuskataloget og studiehåndbogen her

Se oversigten over kinesiologiskoler/instruktører her

Danske Kinesiologer har en studievejleder tilknyttet, se her