Uddannelsesvejleder

Kommissorie for Uddannelsesvejleder i Danske Kinesiologer

Instruktørkredsens FU udpeger en uddannelsesvejleder i Danske Kinesiologer i ulige år for en toårig periode. Fratræder uddannelsesvejlederen før tid, udpeger instruktørkredsens FU en ny uddannelsesvejleder for den resterende periode. På denne måde vil der altid være en saglig og faglig vejledning af studerende og andre interesserede i uddannelse under Danske Kinesiologer.

Uddannelsesvejleder i Danske Kinesiologer yder uvildig rådgivning med høj faglighed til interesserede i uddannelser og kurser under Danske Kinesiologer.

Uddannelsesvejlederen har informationspligt til Danske Kinesiologers formand.
Uddannelsesvejlederen vil arbejde i overensstemmelse med Danske Kinesiologers værdigrundlag, vedtægter og i henhold til gældende lovgivning.
Uddannelsesvejlederen skal være godkendt som instruktør i Danske Kinesiologer.

Uddannelsesvejlederen:

• har kendskab til godkendte uddannelser og uddannelsesmodellen i henhold til Danske Kinesiologers vedtægter.
• har viden om kurserne, der tilbydes i kursuskataloget fra Danske Kinesiologer
• har kendskab til kursernes indhold
• har viden om afvikling af eksamener
• har viden om specialeskrivning
• skal være behjælpelig med at finde studievejledning til studerende
• skal henvise interesserede studerende til relevante personer på de forskellige uddannelsessteder
• skal være villig til at optræde som dialogskabende kontakt mellem studerende og instruktør

Uddannelsesvejlederen skal sammen med instruktørgruppen være aktiv i samarbejdet for højnelse af kvalitet og etik inden for alle kinesiologiuddannelser/kinesiologikurser.

Uddannelsesvejlederen informerer om sit virke på det årlige instruktørmøde i marts måned.

Uddannelsesvejlederen er født medlem af Meritudvalget under Danske Kinesiologer.

Forretningsudvalget
Januar 2014.

I 2013 har forretningsudvalget udpeget Birgit Nielsen som uddannelsesvejleder.

Birgit Nielsen kan kontaktes på telefon 2343 3662 torsdag mellem 18 og 19. Ellers indtal besked på telefonsvarer.

Kan ligeledes kontaktes pr. e-mail: birgit@kinese.dk