En behandling

En kinesiologisk behandling kaldes en afbalancering. En behandling varer typisk 1-1½ time. Der er god tid, så man som klient kan følge med og få ny indsigt i sammenhænge mellem oplevelser, følelser og symptomer.

Ved første behandling kan klienten og kinesiologen finde frem til et mål / tema for afbalanceringen. Målet / temaet defineres positivt, som var det allerede opnået. Et mål kan være ”jeg bevæger mig frit uden smerter”, ”jeg mærker og udtrykker glæde” eller ”jeg læser nemt og hurtigt”.

Afbalanceringen er en unik proces og præget af stor nænsomhed og med­bestemmelse.

Muskeltesten afdækker aldrig mere end kroppen er parat til at håndtere.

Nogle gange er en enkelt behandling nok, andre gange er der behov for et længere forløb.

Behandlingens forløb

Når en klient for første gang skal behandles hos en kinesiolog, taler klienten og kinesiologen først om, hvad målet med behandlingen er, og hvordan muskeltesten og afbalanceringen foregår. Dette mål er ledesnor for afbalanceringen og defineres positivt, som var det allerede opnået. Et mål kan være ”jeg bevæger mig frit”, ”jeg mærker og udtrykker glæde” eller ”jeg læser nemt og hurtigt”.

Forløbet i kinesiologisk behandling er præget af stor nænsomhed og med­bestemmelse. Muskeltesten afdækker aldrig mere end kroppen er parat til at håndtere.

Hjælp til selvhjælp

Efter afbalanceringen opstilles hjemmeprogram. Dette støtter og supplerer afbalanceringen og hjælper til nye handlemuligheder. Dermed bliver det i højere grad muligt for den pågældende at leve i overensstemmelse med sig selv og uden stress foretage valg, der gavner og styrker livskraften.

Testen og afbalanceringen

Selve testen og afbalanceringen foregår gennem muskeltesten. Ved at trykke let på testmusklen og nævne forskellige områder, der kan arbejdes med, kommunikerer kinesiologen med kroppen. Kinesiologen aflæser kroppens behov gennem muskelreaktionen.

Afbalanceringen kan udføres ved hjælp af massage af akupunkturpunkter, fysiske øvelser, visualisering af følelser, indtagelse af vitaminer og mineraler, påvirkning med lyde og andre metoder, som den pågældende kinesiolog har i sin værktøjskasse. Det er dog klientens egen krop, der suverænt afgør, hvad der skal prioriteres.

Når energimæssige blokeringer fjernes, bliver kroppen igen i stand til at helbrede sig selv. Desuden får personen indsigt og bevidsthed om egne indre funktioner, reaktioner og ressourcer.

Et praktisk eksempel:

Se udsendelsen fra TV4 om kinesiologi med Kisser Bjerregård. Hun viser en kropsafbalancering i udsendelsen “Kinesiologibehandling”