pure hand to create is a major feature of richardmillereplica watches. supply cheap https://patekphilippe.to. this is actually backed up feasible and complicated benefits replica rolex forum endlessly strengthen outstanding the watchmaking arena society. online store offers best swiss https://www.youngsexdoll.com/ with cheap prices. welcome to our reallydiamond shop.

En Behandling

En kinesiologisk behandling kaldes en afbalancering.

En behandling varer 1-1½ time og der er tid til at tænke sig om og få sat følelserne og symptomerne ind i en meningsfuld sammenhæng. Enhver afbalancering er en unik proces.

catTypiske emner, som kinesiologer møder i deres praksis er:

  • Symptomer, der ikke kan diagnosticeres
  • Sygdomme, der er opgivet helbredt af lægerne
  • Psykiske problemer
  • Personlig udvikling
  • Overfølsomhedsreaktioner
  • Mangel på energi

Behandlingens forløb

Når en klient for første gang skal behandles hos en kinesiolog, taler klienten og kinesiologen først om, hvad målet med behandlingen er, og hvordan muskeltesten og afbalanceringen foregår. Dette mål er ledesnor for afbalanceringen og defineres positivt, som var det allerede opnået. Et mål kan være ”jeg bevæger mig frit”, ”jeg mærker og udtrykker glæde” eller ”jeg læser nemt og hurtigt”.

Forløbet i kinesiologisk behandling er præget af stor nænsomhed og med­bestemmelse. Muskeltesten afdækker aldrig mere end kroppen er parat til at håndtere.

Testen og afbalanceringen

Selve testen og afbalanceringen foregår gennem muskeltesten. Ved at trykke let på testmusklen og nævne forskellige områder, der kan arbejdes med, kommunikerer kinesiologen med kroppen. Kinesiologen aflæser kroppens behov gennem muskelreaktionen.

Afbalanceringen kan udføres ved hjælp af massage af akupunkturpunkter, fysiske øvelser, visualisering af følelser, indtagelse af vitaminer og mineraler, påvirkning med lyde og andre metoder, som den pågældende kinesiolog har i sin værktøjskasse. Det er dog klientens egen krop, der suverænt afgør, hvad der skal prioriteres.

Når energimæssige blokeringer fjernes, bliver kroppen igen i stand til at helbrede sig selv. Desuden får personen indsigt og bevidsthed om egne indre funktioner, reaktioner og ressourcer.

Der sker så meget i forskellige lag i kroppen under behandlingen, og det er dejligt man ikke behøver sætte ord på det hele, for det ville jeg slet ikke kunne nå. Det vigtigste for mig er at huske, hvilke ændringer jeg har brug for, for at komme videre. Kvinde, 38.

Hjælp til selvhjælp

Efter afbalanceringen opstilles hjemmeprogram. Dette støtter og supplerer afbalanceringen og hjælper til nye handlemuligheder. Dermed bliver det i højere grad muligt for den pågældende at leve i overensstemmelse med sig selv og uden stress foretage valg, der gavner og styrker livskraften.

Et praktisk eksempel:

Se udsendelsen fra TV4 om kinesiologi med Kisser Bjerregård. Hun viser en kropsafbalancering i udsendelsen: 

Kinesiologibehandling

En kinesiologibehandling