Kinesiologiens grundlag

Kinesiologi betyder ‘læren om bevægelse’ og bygger på både fysiologi og anatomi og viden om kroppens energisystemer.

Kinesiologiens udgangspunkt er at mennesket:

  • Er en helhed af krop, sind og ånd.
  • Har en krop som husker – også det vi ikke ønsker at huske.
  • Er en organisme med en utrolig evne til selvhelbredelse.

Det hele menneske

I kinesiologien ses mennesket som en helhed af krop, sind og ånd. Det betyder at kroppen, bevidstheden, følelserne og energisystemet påvirker hinanden indbyrdes. Derfor kan et symptom på ét område have sin årsag i et andet område. Et hverdagseksempel er, når man får ondt i maven af nervøsitet.

Kinesiologen arbejder med energibaner, som hedder meridianer. Meridianerne trans­porterer energi rundt til kroppens muskler og organer. En blokeret meridian vil stoppe energistrømmen ligesom når en dæmning bremser en flod: når en meridian blokeres, stopper energien op, og de berørte muskler og organer taber funktionsevne.

Kroppen husker

Kroppens celler har en total hukommelse om, hvad der er sket i livet, og de husker eller lagrer både styrkende og belastende oplevelser. Ved hjælp af muskeltesten kan man kommunikere med cellerne uden om den bevidste del af hjernen. Man kan få svar på, hvilken belastning det er, kroppen ikke selv magter at komme sig over og hvornår belastningen indtraf.

EVNEN TIL SELVHELBREDELSE

Kroppen er indrettet til selv at kunne hele ubalancer og sygdom. I mange tilfælde er vi så vant til det, at vi ikke registrerer det, for eksempel når et sår holder op med at bløde og heler af sig selv. Disse naturlige processer styrkes og gøres mere bevidste gennem en kinesiologisk afbalancering.

EN KOMBINATION AF VESTLIG OG ØSTLIG VIDEN

Kinesiologiens ophavsmand er den amerikanske kiropraktor George Goodheart. I 1960-erne kombinerede han sin viden om anatomi og fysiologi med indsigt i kroppens energibaner (meridianer). Han opdagede, at det var muligt at teste en muskel for at afdække, om et organ fik tilført optimal energi fra den tilhørende meridian. Ved at påvirke akupunkturpunkterne opdagede han at han kunne påvirke organer, muskler, nervesystem og hjernen.

Goodheart satte sin viden i system i metoden Anvendt Bevægelseslære (Applied Kinesiology). En kiropraktor-kollega, John F. Thie, videreudviklede systemet Touch for Health / Krops-afbalancering, som i dag bruges over hele verden og som danner grundlag for forskellige retninger inden for kinesiologien.

Kinesiologien udvikler sig stadig og der findes adskillige retninger. Nogle kinesiologer har for eksempel specialiseret sig i indlæring, nogle behandler primært dyr og nogle bruger kinesiologi i kombination med andre behandlingsmetoder. Fælles for dem er, at de bruger muskeltesten som kommunikationsredskab med kroppen. Herigennem er der mulighed for at afdække årsagen til et symptom og ikke mindst at finde den bedste vej til at frigive energi og ophæve blokeringer, så kroppens selvhelbredende kræfter kan fungere optimalt.