Foreningsstruktur

Nedenfor kan du se organisationsplanen for foreningen Danske Kinesiologer.

 

Org-plan-DK

Danske Kinesiologer ledes af et forretningsudvalg (FU).                                                                                   Herudover varetages forskellige opgaver i diverse råd og udvalg.

Forretningsudvalg

Landsformand
Vibeke Rønne Sørensen, Nøddekrigevej 2, 9800  Hjørring     Tlf. 5198 9391     E-mail: formand@kinesiologi.dk

Næstformand
Jette Larsen, Kragemosevej 17, 5683  Hårby     Tlf. 2012 2494    E-mail: davrehoej@get2net.dk

Medlem
Susan Lunddahl, Dr. Tværgade 34, 3. -4, 1302  København K   Tlf. 6060 7777    E-mail: susan@velfungerende.dk

Suppleant                                                                                                                                                                                   Rikke Kofoed de Romijn, Vallerødgade 15 c, 2960  Rungsted Kyst    Tlf. 2972 5311    E-mail: rikke.cowfoot@gmail.com

Suppleant
Birgit Pedersen, Karnersvej 11, 9800 Aalborg  Tlf. 2990 4583   E-mail: post@aalborg-sundhedsklinik.dk

 

Meritudvalg

Meritudvalgets opgave er primært at varetage Danske Kinesiologers interesser i forhold til Registrering af alternative behandlere: RAB-ordningen, at godkende kinesiologikurser og uddannelser, samt at godkende medlemmers ret til at bruge titlerne DK-kinesiolog og RAB-kinesiolog.

Meritudvalgets medlemmer er:
 

Formand
Vibeke Rønne Sørensen, tlf. 5198 9391 – E-mail: formand@kinesiologi.dk

Øvrige medlemmer:

Kisser Bjerregård, tlf. 9793 7414 – E-mail: kisser@kinesiologi.dk

Birgit Nielsen, tlf. 6262 3062 – E-mail: birgit@kinese.dk

Helle Bülov-Olsen, tlf. 5761 6429 – E-mail: helle.bulow.olsen@gmail.com

Edel Hovgaard, tlf. 7583 2638 – E-mail: kinesiologiskolen@vindinggaard.dk

Tina Hyldahl, tlf. 2091 9581  –  E-mail: thyldahl@gmail.comthyldahl@gmail.com

Lone Gellert, tlf. 2250 5286   –  E-mail: lone.thuesen@hotmail.com

INSTRUKTØRKREDSEN

Foreningens instruktørkreds består af alle godkendte instruktører i foreningen. Instruktørkredsens opgaver er at koordinere eksaminer, udarbejde uddannelsesplaner og læseplaner, samt at være det organ, der holder instruktørerne ajour med nyt indenfor kinesiologien.

Instruktørkredsens forretningsudvalg består af 3 medlemmer.

Tovholder for instruktørkredsen:

Birgit Nielsen, Skovvej 26, Espe, 5750  Ringe     Tlf. 6262 3062     E-mail: birgit@kinese.dk

Øvrige medlemmer:

Mette Pedersen, Rolandsvej 6, 2605  Brøndby     Tlf. 3635 1205     E-mail: kinesiologi.mette@post3.tele.dk

Hanne Freil, Åkandevej 22 B, 3500  Værløse     Tlf. 3024 5662     E-mail: hanne.freil@gmail.com