foreningsstruktur

Her kan du se organisationsplanen for foreningen Danske Kinesiologer.

Danske Kinesiologer ledes af et forretningsudvalg (FU). Herudover varetages forskellige opgaver i diverse råd og udvalg.

FORRETNINGSUDVALG

Formand
Lene Jespersen,  Sangdrosselvej 3, 5700 Svendborg, Tlf. 2860 4447, E-mail: formand@kinesiologi.dk

Næstformand
Jette Larsen, Kragemosevej 17, 5683  Haarby, Tlf. 2012 2494, E-mail: jette@kinesiologi-i-halmhuset.dk

Medlem
Marianne Sørensen, Nørrekærvej 4, 7950 Erslev, Tlf. 2040 4089, E-mail: marianneks0104@gmail.com

Suppleanter

KURSUS- OG MERITUDVALG

Kursus- og meritudvalgets opgave er primært at varetage Danske Kinesiologers interesser i forhold til Registrering af alternative behandlere: RAB-ordningen, at godkende kinesiologikurser og uddannelser, samt at godkende medlemmers ret til at bruge titlerne DK-kinesiolog og RAB-kinesiolog.

Formand
Lene Jespersen,  Sangdrosselvej 3, 5700 Svendborg  Tlf. 2860 4447, E-mail: formand@kinesiologi.dk

Øvrige medlemmer
Kisser Bjerregård, tlf. 9793 7414 – E-mail: kisser@kinesiologi.dk

Birgit Nielsen, tlf. 6262 3062 – E-mail: birgit@kinese.dk

Helle Bülov-Olsen, tlf. 5761 6429 – E-mail: helle.bulow.olsen@gmail.com

Edel Hovgaard, tlf. 7583 2638 – E-mail: kinesiologiskolen@vindinggaard.dk

Tina Hyldahl, tlf. 2091 9581  –  E-mail: thyldahl@gmail.comthyldahl@gmail.com

Lotte Koch, tlf. 4037 1020 – E-mail: lk@lotte-koch.dk

INSTRUKTØRKREDSEN

Foreningens instruktørkreds består af alle godkendte instruktører i foreningen. Instruktørkredsens opgaver er at koordinere eksaminer, udarbejde uddannelsesplaner og læseplaner, samt at være det organ, der holder instruktørerne ajour med nyt inden for kinesiologien.

Instruktørkredsens forretningsudvalg består af 3 medlemmer.

Tovholder for instruktørkredsen:

Birgit Nielsen, Skovvej 26, Espe, 5750  Ringe, Tlf. 6262 3062, E-mail: birgit@kinese.dk

Øvrige medlemmer:

Mette Pedersen, Rolandsvej 6, 2605  Brøndby, Tlf. 4261 4124, E-mail: kinesiologi.mette@post3.tele.dk

Hanne Freil, Åkandevej 22 B, 3500  Værløse, Tlf. 3024 5662, E-mail: hanne.freil@gmail.com