HVAD ER KINESIOLOGI?

En kinesiolog arbejder med kroppens energisystem. Kroppen husker fysiske og følelsesmæssige belastninger som for eksempel sygdom og chok. Dette kan lagre sig i kroppen og svække immun- og nervesystemet.

Med en kinesiologisk behandling kan du:

Kinesiologien tager altid udgangspunkt i den enkelte klients liv og udfordringer, og behandlingen er præcis og nænsom.

Klienterne får typisk hjælp til at håndtere:

Kinesiologi kan også bruges, når du ønsker at:

En afbalancering styrker energi og livskraft. Mange klienter har oplevelsen af, at afbalanceringen kan forvandle underskud til overskud og handlekraft.

En behandling

En kinesiologisk behandling kaldes en afbalancering. En behandling varer typisk 1-1½ time. Der er god tid, så man som klient kan følge med og få ny indsigt i sammenhænge mellem oplevelser, følelser og symptomer.

Ved første behandling kan klienten og kinesiologen finde frem til et mål / tema for afbalanceringen. Målet / temaet defineres positivt, som var det allerede opnået. Et mål kan være ”jeg bevæger mig frit uden smerter”, ”jeg mærker og udtrykker glæde” eller ”jeg læser nemt og hurtigt”.

Afbalanceringen er en unik proces og præget af stor nænsomhed og med­bestemmelse.

Muskeltesten afdækker aldrig mere, end kroppen er parat til at håndtere.

Nogle gange er en enkelt behandling nok, andre gange er der behov for et længere forløb.

DE GRUNDLÆGGENDE METODER

Kinesiologens vigtigste redskab er muskeltesten. Med muskeltesten kan man afdække tilstanden i kroppens energisystem, meridianerne.

Testen foregår ved at kinesiologen lægger et let tryk på klientens arm eller ben i en bestemt position, samtidig med at kinesiologen kommunikerer med klienten gennem kroppen. Kinesiologen aflæser den måde, musklen reagerer på, som viser, hvor kroppen er belastet og hvor der skal sættes ind. Kommuni­kationen med kroppen foregår både på det bevidste og det ubevidste plan.

Afbalanceringen kan udføres ved hjælp af massage af akupunkturpunkter, fysiske øvelser, vitaminer og mineraler, påvirkning med lyde og andre metoder, som den pågældende kinesiolog har uddannet sig i.

Når energimæssige blokeringer fjernes, sættes kroppens selvhelbredende evner i gang. Desuden får personen indsigt og bevidsthed om egne indre funktioner, reaktioner og ressourcer.

Muskeltest