pure hand to create is a major feature of richardmillereplica watches. supply cheap https://patekphilippe.to. this is actually backed up feasible and complicated benefits replica rolex forum endlessly strengthen outstanding the watchmaking arena society. online store offers best swiss https://www.youngsexdoll.com/ with cheap prices. welcome to our reallydiamond shop.

Metode: Muskeltesten

Kinesiologens grundlæggende redskab er muskeltestningen. Ved hjælp af muskeltesten afdækker kinesiologen tilstanden i kroppens energisystem, meridianerne.

Testen foregår ved at lægge et let tryk på klientens arm eller ben i en bestemt position, samtidig med at kinesiologen spørger ind til hvad, klienten ønsker at arbejde med. Musklens reaktion på trykket af­hænger af, om kroppen opfatter kinesiologens ord som en udfordring eller en belastning. Dette giver en mulighed for at kommunikere med kroppen og belyse de dybere sammenhænge og årsager til forskellige lidelser. Kommuni­kationen med kroppen foregår både på det bevidste og det ubevidste plan.  

Kinesiologen kan dermed afdække, hvor i kroppen ubalancerne ligger, hvilke ubalancer, der ligger bag klientens symptomer, samt hvad der skal gøres for at genoprette balancen, så klientens egne ressourcer og selvhelbre­dende kræfter aktiveres. Denne del af behandlingen kaldes afbalancering, hvilket fortæller, hvad det er, kinesiologen arbejder hen imod: en krop i balance.

Noget af det vigtigste, afbalanceringen kan, er at  vække klientens vilje til foran­dring og tro på, at positive ændringer er mulige