DE GRUNDLÆGGENDE METODER

Kinesiologens vigtigste redskab er muskeltesten. Med muskeltesten kan man afdække tilstanden i kroppens energisystem, meridianerne.

Kinesiologens vigtigste redskab er muskeltesten. Med muskeltesten kan man afdække tilstanden i kroppens energisystem, meridianerne.

Testen foregår ved at kinesiologen lægger et let tryk på klientens arm eller ben i en bestemt position, samtidig med at kinesiologen stiller forskellige spørgsmål. Kinesiologen aflæser den måde musklen reagerer på, som viser hvor kroppen er belastet og hvor der skal sættes ind. Kommuni­kationen med kroppen foregår både på det bevidste og det ubevidste plan.

Afbalanceringen kan udføres ved hjælp af massage af akupunkturpunkter, fysiske øvelser, vitaminer og mineraler, påvirkning med lyde og andre metoder, som den pågældende kinesiolog har uddannet sig i.

Når energimæssige blokeringer fjernes, sættes kroppens selvhelbredende evner i gang. Desuden får personen indsigt og bevidsthed om egne indre funktioner, reaktioner og ressourcer.

Muskeltest