pure hand to create is a major feature of richardmillereplica watches. supply cheap https://patekphilippe.to. this is actually backed up feasible and complicated benefits replica rolex forum endlessly strengthen outstanding the watchmaking arena society. online store offers best swiss https://www.youngsexdoll.com/ with cheap prices. welcome to our reallydiamond shop.

Etisk Råd

Danske Kinesiologer har et Etisk Råd, som varetager klager fra klienter og medlemmer af foreningen.

Danske Kinesiologer har vedtaget etiske regler for alle udøvende medlemmer, se disse etiske regler her

Ønsker du at indbringe en klage for Etisk Råd, skal du benytte kontaktformularen nederst på siden.

Klagen tilgår formanden for Etisk Råd. Formanden sender en kopi af klagen til den indklagede kinesiolog samt til rådets medlemmer. Al skriftlig korrespondance foregår via sikker post.

Sagsakterne opbevares sikkert 2 år efter der er faldet en afgørelse.