etisk råd

Danske Kinesiologer har et Etisk Råd, som varetager klager fra klienter og medlemmer af foreningen.

Danske Kinesiologer har vedtaget etiske regler for alle udøvende medlemmer, se disse etiske regler her

Ønsker du at indbringe en klage for Etisk Råd, skal du benytte kontaktformularen nederst på siden.

Klagen tilgår formanden for Etisk Råd. Formanden sender en kopi af klagen til den indklagede kinesiolog samt til rådets medlemmer. Al skriftlig korrespondance foregår via sikker post.

Sagsakterne opbevares sikkert 2 år, efter der er faldet en afgørelse.

KONTAKTFORMULAR TIL ETISK RÅD