dataforordning pr. 25. maj 2018

Lov: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.DAN&toc=OJ:L:2016:119:TOC

Når du i din klinik behandler personoplysninger, har du pligt til at sikre, at de registrerede personers rettigheder er overholdt.

Alle behandlere – det vil sige alle kinesiologer der indsamler data – skal dokumentere / beskrive hvilke personlige / personfølsomme oplysninger der indhentes, opbevares og evt. deles.

Du skal være opmærksom på hvordan du indhenter og opbevarer dine data.

Det vil sige: du skal være tydelig om hvad det er dine klienter er informeret om og hvad de skriver under på i Samtykkeerklæringen.

Det vil sige: du skal have beskrevet hvordan du opbevarer og behandler dine journaler/indsamlede data.

Det her skal du have styr på: klik her

Tjekliste over emner du skal have beskrevet i din dokumentation: klik her

Eksempel på beskrivelse af dataforordningen i ”min klinik”: klik her

Forslag til Samtykkeerklæring: klik her