Indkaldelse til generalforsamling Danske kinesiologer Fyn

Tirsdag d. 18. februar 2020 kl. 17

Bjerggårds Alle 15A, 5240 Odense NØ

Efter generalforsamlingen byder bestyrelsen på aftensmad.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab for 2019 til godkendelse
  4. Behandling af ndkomne forslag
  5. Valg af formand Lone er ikke på valg i år
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 Carina er på valg og modtager ikke genvalg. Marianne er ikke på valg.
  7. Valg af revisor. Birgit Nielsen er på valg
  8. Evt.

Tilmelding til spisning skal ske senest d. 14.2. til Carina på kinesiologifyn@gmail.com eller mobil 20131695