Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

FØDSELSENERGI, LIVSENERGI OG LIVSTART. KOMMUNIKATIONSKINESIOLOGI, 2023. To moduler – i alt 4 dage.

27. oktober 2023 - 28. oktober 2023

kr5.000

Præsentation af kurset

Kursets sigte, mål, målgruppe
Kursets sigte er at give kinesiologer en enkel, effektiv og metodisk tilgang til at teste og direkte medvirke til, at styrke, stabilisere og forankre fødselsenergien hos børn, unge og voksne.
Heri tilrettelægge og gennemføre genopbygning af fødselsenergiens funktion, som stabil og varig del af den samlede livsenergi. Kurset fokus på faglig viden - og udviklingsområder, der indgår naturligt i det lille barns undfangelse, fostertilværelse, fødsel og livsstart, og kurset har fokus på undfangelsens -fødslens- og livsstartens betydning, som på ”godt og ondt” stigmatiserer og præger det enkelte menneskes liv hele livet.
En velfungerende fødsels- og livsenergi har afgørende betydning for kvalitet og robusthed i ethvert menneskes livsstart, og for udfoldelse af de for denne aldersperiodes og alle aldres givne potentialer og muligheder for tilknytning, selvberoligelse, trivsel, vækst, udvikling og læring.

Kursets mål for den enkelte kursist er at kunne medvirke til at vise vej og optimere det enkelte menneskes muligheder for, at harmonisere og genopbygge følger af tidlige belastninger, mangeltilstande mm. Så uanset klients alder, at kunne medvirke til, at den enkelte  kan opnå et liv med mere indre fred, livsglæde, mening og kreativ virketrang.
Kursets delmål er at belyse udbytte af de enkelte testprocesser i forhold til henholdsvis: sundhedsfremme, tidlig indsats, og forebyggelse.

Kursets kliniske målgruppe er grundlæggende alle mennesker, der i deres liv uanset alder og ydre forhold, periodisk eller konstant oplever ustabil grundenergi, energiunderskud, uforklarlige energitab, orienteringstab, nedsat mening, ustabil handle og virketrang, manglende energi til socialt samvær, øget sygelighed og til grader af kendte symptomer på mistrivsel. Målgruppen er derfor principielt bred, men kurset fokuserer på oprindelsestidspunktet, og derfor på livsstartens særlige opgaver og betydning uanset alder. Den kinesiologiske opgave og metode til genopretning af fødselsenergi og grundenergi er grundlæggende den samme - uanset alder.

Kursets grundlag
Kommunikationskinesiologi som grundlag er både en faglig referenceramme, et fagsprog og repræsenterer en dynamisk testsystematik og dokumentation. Testmetoden er både ud fra den kendte håndmodel, og i de områder der er nye, vil verbaltestning og verbale udsagn indgå.

Ellen Langgaard var den første kinesiolog, der for mere end 30 år siden og ud fra datidens udfordringer og grundlagde udviklede kommunikationskinesiologi, som en videnskabeligt underbygget kinesiologi og metode.
E. Langgaards ide og målgruppe var vægt på tidlig indsats og vægt på børn og unges trivsels, vækst og udviklingsproblemer. I den sammenhæng blev fødselsenergiens betydning central og afgørende for hendes tilrettelæggelse og udvikling af kommunikationskinesiologien. (Kilde: Kommunikationskinesiologi. Om stress, kommunikation, indlæring. Ordblindhed/funktionsblindhed, 1994). I dag er Karin Siff Munck instruktør og den stolte arvtager og videreudvikler af dette område i kinesiologien.

Kursets temaer
Undfangelse, fostertilværelse, fødsel og livsstart er den mest eksplosive udviklings - og dannelsesperiode i ethvert menneskes liv!
Det er oftest også den mest udfordrende og sårbare periode i et menneskeliv. Livsstarten udgør et tæt samspil og miljø mellem mor – far, familie, stamtræer i nye livsvilkår og nye miljøer. Det er en tidsperiode fyldt med glæde og risici på særlige vilkår og betingelser. De risici der opstår, kan give fatale følger, da kropsindet er særligt sårbart under eksplosive udviklingsprocesser. Fosteret og barnets kropsind er underlagt de vilkår for vækst og udvikling i en ufærdig krop, og med ufærdige kommunikations - og reaktionssystemer på alle niveauer.
Kurset underbygges af Liptons hypotese, - det er energien og energiens kvalitet, rytmiske stabilitet og formbarhed over tid der er i fokus og retning i det gode liv. For kursus er det et succesmål for brug af den viden og metode der præsenteres på kurset.

Centrale temaer i kurset
Følgende temaer indgår og præsenteres, som grundlag for de testprocesser og testskema der anvendes på kurset.

 • Kommunikationskinesiologi
 • Energi, multikommunikation, cellehukommelse, epigenetik og kvantefysik, som grundmodel
 • Et barneperspektiv på fostertilværelse, fødsel, livsstart.
 • Et flerlivsperspektiv, stamtræer og generationsperspektiv
 • Barnets bevidsthed som ”kassettebånd” uden stop eller delete knap, - barndommens vækstmiljø og vilkår
 • Det grundlæggende og magiske ved undfangelse og fosterets tre dannelsesfaser
 • Fødslens afgørende betydning, - som livsrejse og succesoplevelse. Fødsler med risici, - fødselskriser, fødselstraumer, fødselsskader, fødsler før termin
 • Stress som multikommunikation og som kropsindets primære og primitive sprog.
 • Den første og afgørende kontakt efter fødslen – modtagelsens kvalitet og særlige betydning for barnets tilknytning og udvikling
 • Livshistorie som metode og logik til dataindsamling.
 • Barnets plastiske, formbare krop - hjerne - sind
 • Hjertets - og hjerteenergiens kommunikationspotentiale
 • Hjernestammens centrale betydning som autonomt hukommelseslag for tidlige livserfaringer.

Kursets tilrettelæggelse:
Kurset er godkendt af Danske kinesiologers meritudvalg, marts 2019. Kursustimerne tæller med i opdatering til fortsat RAB-godkendelse.
Karin Siff Munck, godkendt af DK som instruktører.
Kurset er tilrettelagt ud fra givne DK regler om blande mellem teori og testprocesser.

Kursussted: København S
Kursusdage og timetal: 32 timer fordelt på 2 + 2 dage fordelt på oktober og november måned 2023. Desuden tilbydes der efter aftale 2 timers fælles supervision mellem første og andet modul. (Zoom). Med det formål at give tid til afprøvning i egen praksis er kursusdagene tilrettelagt i to moduler:
I. Modul: fredag og lørdag: 27 og 28.oktober, 2023.
II. Modul: fredag og lørdag: 24 og 25 november, 2023.
Alle dage fra kl. 9.00 til 17.30 inkl. frokost og 1 kort pause.

Pris: 5000,00 kr. inklusiv skriftligt materiale. Du vil modtage materiale på mail når det samlede kursusbeløb er betalt, senest 14 dage før kursusstart. Der vil på kurset blive uddelt yderligere materiale svarende til program for modul I og II.
Betaling ved bankoverførsel: Danske bank: 3409 - 11804195, Betal venligst 1000,00 kr. - ved tilmelding og 4.000,00 kr. senest 14 dage før kursusstart.

Deltagerforudsætninger: Kinesiolog med mindst 250 timers godkendte kinesiologitimer, og teori svarende til RAB-godkendelse, se DK´s uddannelsesplan. OBS kursustekst i DK´s fælles kursuskatalog er ved en fejl ikke opdateret. Derfor denne lange tekst.

Hvis du har yderligere spørgsmål eller vil drøfte deltagerforudsætninger, så er du velkommen til at kontakte mig: Karin Siff Munck, 22352112.

Endelig tilmelding på mail til: karin@siffmunck.dk

Jeg glæder mig til vores samarbejde! 

Karin Siff Munck          

 

Detaljer

Start:
27. oktober 2023
Slut:
28. oktober 2023
Pris:
kr5.000
Begivenhed Kategori:
Hjemmeside:
www.siffmunck.dk

Arrangør

Karin Siff Munck
Telefon
22352112
Se Arrangør hjemmeside

Sted

København
Julius Thomsens Pl. 1
Frederiksberg, 1925 Danmark
+ Google Maps