Foreningsstruktur

Nedenfor kan du se organisationsplanen for foreningen Danske Kinesiologer.

Hvis du klikker HER kan du se foreningens vedtægter.

Org-plan-DK

 

Danske Kinesiologer ledes af et forretningsudvalg (FU).                                                                                   Herudover varetages forskellige opgaver i diverse råd og udvalg.

Forretningsudvalg

Landsformand
Vibeke Rønne Sørensen, Nøddekrigevej 2, 9800  Hjørring     Tlf. 5198 9391     E-mail: formand@kinesiologi.dk

Næstformand
Jette Larsen, Kragemosevej 17, 5683  Hårby     E-mail: davrehoej@get2net.dk

Medlem
Helle Lyngholm, Aldershøjvej 31, 9800  Hjørring     Tlf. 9890 3305     E-mail: helle.lyngholm@mail.dk

Suppleant
Lene Jespersen, Sangdrosselvej 3, 5700  Svendborg     Tlf. 2860 4447     E-mail: ejergiarbejder@gmail.com

Suppleant
Sidsel Rosing Mygh, Risvej 57, 8660  Skanderborg     Tlf. 5155 9199     E-mail: forvandlingsstier@gmail.com

Meritudvalg

Meritudvalgets opgave er primært at varetage Danske Kinesiologers interesser i forhold til Registrering af alternative behandlere: RAB-ordningen, at godkende kinesiologikurser og uddannelser, samt at godkende medlemmers ret til at bruge titlerne DK-kinesiolog og RAB-kinesiolog.

Meritudvalgets medlemmer er:
 
Formand for meritudvalget:

Vibeke Rønne Sørensen, Nøddekrigevej 2, 9800  Hjørring     Tlf. 5198 9391     E-mail: formand@kinesiologi.dk

Øvrige medlemmer:                                                                                                     

Kisser Bjerregård, Lars Kjærsvej 20, Hundborg, 7700  Thisted     Tlf. 97 93 74 14     E-mail: kisser@kinesiologi.dk

Birgit Nielsen, Skovvej 26, Espe,  5750  Ringe     Tlf. 62 62 30 62     E-mail: birgit@kinese.dk

Tove Nielsen, Sønderholm Hedevej 43, 9240  Nibe     Tlf. 98 34 20 09     E-mail: tn@naturgaarden.dk

Helle Skinnerup, Lillevangsparken 27, 2670  Greve Strand    Tlf. 20 26 00 28     E-mail: helle@helleskinnerup.dk

Edel Hovgaard, Skøn Valborgsvej 47, 7100  Vejle     Tlf. 75 83 26 38     E-mail: kinesiologiskolen@vindinggaard.dk 

Instruktørkredsen

Foreningens instruktørkreds består af alle professionelle instruktører i foreningen. Instruktørkredsens opgaver er at koordinere eksaminer, udarbejde uddannelsesplaner og læseplaner, samt at være det organ, der holder instruktørerne ajour med nyt indenfor kinesiologien.

Instruktørernes forretningsudvalg består af 3 medlemmer:

Tovholder for instruktørkredsen

Birgit Nielsen, Skovvej 26, Espe, 5750  Ringe     Tlf. 62 62 30 62     E-mail: birgit@kinese.dk

Øvrige medlemmer:

Mette Pedersen, Rolandsvej 6, 2605  Brøndby     Tlf. 36 35 12 05     E-mail: kineiologi.mette@post3.tele.dk

Susan Lunddahl, Borrelyng 41, 3790  Hasle     Tlf. 60 60 77 77     E-mail: susan@velfungerende.dk