Medlemmer af Danske Kinesiologers Etiske Råd:

Formand 

Annemarie Goldschmidt, tlf. 3967 3838 – E-mail: dkpaed@yohoo.dk

Næstformand

Solveig Rasmussen, tlf. 7542 2416 – E-mail: kinesiologi.billum@gmail.com

Øvrige medlemmer:

Susanne Rud, tlf. 4615 2209 – E-mail: mail@susannerud.dk

Omaya Axø, tlf.  2624 4492 – E-mail: omaya@live.dk

Lisbeth Sørensen, tlf. 2947 5619 – E-mail: lisbethingeman@gmail.com