Medlemmer af Danske Kinesiologers Etiske Råd:

Efter generalforsamlingen i 2018 består Etisk Råd af følgende medlemmer:

formand Solveig Rasmussen, tlf. 7542 2416  –  E.-mail: kinesiologi.billum@gmail.com

næstformand Lisbeth Sørensen, tlf. 2947 5619  – E-mail: lisbethingeman@gmail.com

Helle Lyngholm, tlf. 2175 7417  –  E-mail: helle.lyngholm@mail.dk

Susanne Rud, tlf. 4615 2209 – E-mail: mail@susannerud.dk

Omaya Axø, tlf.  2624 4492 – E-mail: omaya@live.dk